Coroczne badanie płac w obszarze information security. Jest projektem jako wspólna inicjatywa ISSA Polska i CSO Council.

Zależy nam, aby wyniki ankiety były wartościowym źródłem danych w procesach decyzyjnych w organizacjach, dlatego stworzyliśmy zestawienie, które bazuje na reprezentatywnej grupie badawczej.

Wszystkie dotychczasowe wersje raportu zostały przygotowane bez zewnętrznego finansowania, dzięki pracy społecznej autorów raportu oraz zaangażowaniu ISSA Polska i Evention.

Co odróżnia nasz raport:

● Dane z perspektywy szefów bezpieczeństwa
● Nie opieramy się na danych z ofert pracy
● Wąskie grono uczestników pozwala nam na pozyskanie wiarygodnych danych
● Dane z organizacji prywatnych oraz publicznych