Zapraszamy do udziału w nowych, fascynujących inicjatywach, które wprowadzają nas w nową erę cyberbezpieczeństwa i interoperacyjności w Europie. W dobie cyfrowej transformacji, podejmowanie decyzji zorientowanych na przyszłość i inwestowanie w cyberbezpieczeństwo są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i bezpieczeństwa.

👉 KRI - Krajowe ramy interoperacyjności. To możliwość udziału w tworzeniu nowych standardów i procedur, które pozwolą naszym systemom i usługom pracować razem w sposób bardziej harmonijny i efektywny.

Zespół roboczy Cyfryzacja KPRM pracował nad założeniami Nowych Krajowych Ram Interoperacyjności (Nowych KRI) w okresie od października 2022 r. do stycznia 2023 r. 

KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności) reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Rozporządzenie to jest jednym z aktów wykonawczych do Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Opis etapów przygotowania nowych KRI udostępniony został dla Członków ISSA Polska.

 

Prace w grupach będą skupiały się na obserwowaniu legislacji w RP i konsultowaniu aktów prawnych w danej dziedzinie. Będziemy również pracować nad wypracowaniem dokumentacji potrzebnej do wdrożenia, sprawdzenia, utrzymania, a także doradztwa dla różnych podmiotów, zarówno dużych, jak i małych.

To znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów, zdobycia wartościowych umiejętności i praktycznego doświadczenia, które będzie miało bezpośredni wpływ na przyszłość naszych firm.

 

💥 Stan prac organizacyjnych:

W dniu 19.07.2023r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne grupy, na którym omówiono kwestie organizacyjne grupy.

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział oraz zapraszamy pozostałych Grupowiczów do aktywnego udziału w pracach grup roboczych - razem możemy kształtować przyszłość cyberbezpieczeństwa i interoperacyjności!

 

Najbliższe spotkanie:

✔ 13.09 (środa) o godz. 19:00

 

Menedżerem grupy: #3-grupa-robocza-legal-kri jest Grzegorz Basiński

Dołącz do nas już dziś!