Zapraszamy do udziału w nowych, fascynujących inicjatywach, które wprowadzają nas w nową erę cyberbezpieczeństwa i interoperacyjności w Europie. W dobie cyfrowej transformacji, podejmowanie decyzji zorientowanych na przyszłość i inwestowanie w cyberbezpieczeństwo są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i bezpieczeństwa.

 👉 DORA - Rozporządzenie o odporności sektora finansowego. To szansa na zrozumienie wpływu DORA na naszą pracę i udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii, które pomogą naszym firmom w przestrzeganiu tych nowych wymogów.

 

Prace w grupach będą skupiały się na obserwowaniu legislacji w RP i konsultowaniu aktów prawnych w danej dziedzinie. Będziemy również pracować nad wypracowaniem dokumentacji potrzebnej do wdrożenia, sprawdzenia, utrzymania, a także doradztwa dla różnych podmiotów, zarówno dużych, jak i małych.

To znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów, zdobycia wartościowych umiejętności i praktycznego doświadczenia, które będzie miało bezpośredni wpływ na przyszłość naszych firm i całej Unii Europejskiej.

 

💥 Stan prac organizacyjnych:

W dniu 12.07.2023r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne grupy.

W trakcie spotkania zostały omówione kwestie organizacyjne grupy, strategii grupy oraz harmonogramu prac na najbliższy czas. Zostały omówione tematy projektowe, którymi grupa będzie się zajmować. Następne spotkanie grupy zostało wyznaczone na miesiąc wrzesień. Do tego czasu będziemy się przyglądali pracom nad standardami technicznymi RTS (ang. Regulatory Technical Standards) do rozporządzenia DORA.

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział oraz zapraszamy pozostałych Grupowiczów do aktywnego udziału w pracach grup roboczych - razem możemy kształtować przyszłość cyberbezpieczeństwa i interoperacyjności!

 

Najbliższe spotkanie:

✔ 28.09 (czwartek) o godz. 19:00

Menedżerem grupy: #3-grupa-robocza-legal-dora jest Michał Zajączkowski

 

Dołącz do nas już dziś!